Skiss på den nya tillbyggnaden.

Skiss på den nya tillbyggnaden. Arkitektskiss: Rydstern & Liliedahl AB. Foto: NCC.

Gammal gård byggs om till kontorshotell

Vellingebostäder samarbetar med NCC

VELLINGE.

Den gamla Vellingegården som ligger söder om kyrkogården byggs om till ett kontorshotell. Vellingebostäder och NCC samarbetar i ett projekt som ska omvandla den äldre mangårdsbyggnaden i centrala Vellinge enligt ett så kallat Co Working-koncept.

Totalt skapas ett 50-tal arbetsplatser i gården från 1870-talet som Vellingebostäder har ägt i ett antal år.

– Vi har vridit och vänt på det här projektet och nu har vi både fått till rätt ekonomi, storlek och utformning, säger Christer Tedeståhl, VD Vellingebostäder.

NCC vann upphandlingen och om allt går som planerat efter de arkeologiska undersökningarna som görs i sommar, börjar rivningen av de två längorna i höst. Uppdraget omfattar ombyggnad av mangårdsbyggnaden, rivning av befintliga sidobyggnader och uppförande av nya i liknande stil som huvudbyggnaden. NCC kommer även att rusta upp omkringliggande park.

Avsikten är att behålla fastighetens karaktär, fina park och historiska gårdsmiljö, samtidigt som man har ett stort hållbarhets- och teknikfokus. Bland annat kommer fastigheten att utrustats med solceller på taken, laddstolpar för elbilar samt senaste kontorsteknik.

I den ena nya sidobyggnaden kommer Vellingebostäder själva att flytta in och hyra.

– Vi behöver 15 till 20 arbetsplatser. I mangårdsbyggnaden kommer det att finnas 10-12 arbetsplatser enligt ett Co Working-koncept. Det innebär att man kan hyra en kontorsplats i ett par dagar eller en vecka, eller två månader eller längre. I hyran ingår alla faciliteter i huset som kaffeautomat, konferensrum och frukost. Varje morgon klockan nio kommer det att serveras frukost, det här kommer bli ett levande hus, säger Christer Tedeståhl.

I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar för att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

– Budgeten för både rivning och nybyggnation är 55 miljoner kronor, säger Christer Tedeståhl.

Ombyggnationen beräknas vara klar för inflyttning våren 2021.

Publicerad 12 June 2019 06:00