Kommunen tar fram ett program för framtida prioriteringar när det gäller kustlinjen.

Kommunen tar fram ett program för framtida prioriteringar när det gäller kustlinjen. Foto: Stock Adobe

Kommunen tar fram program för att skydda kusten

"Det behövs en långsiktig plan för hur stränderna ska skötas"

VELLINGE.

Kustlinjen med stränder, strandängar och sandklitter är ett av kommunens viktigaste natur- och rekreationsvärden och har även en stor del i kommunens varumärke. Nu ska tillväxtavdelningen ta fram en kustplan där både skötsel, framtida bevarande och utveckling ska ingå.

I Vellinge kommun pågår ett arbete med att arbeta med anpassning till ett förändrat klimat och en havsnivåhöjning. Nu kommer tillväxtavdelningen fördjupa arbetet med kommunens kustområde genom att ta fram ett kustprogram som anger hur kommunen ser på kustens framtida bevarande och utveckling samt hur det kan genomföras. En av fokusområdena är hur sandstränderna ska underhållas.

– Det behövs en långsiktig plan för hur stränderna ska skötas. Hittills har kommunen haft tillstånd att ta sand från Slusan och inseglingsrännan för att fylla på vid norra reveln och i Kämpinge. Men det har varit olika från år till år hur mycket sand som har använts, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på frågeställningar som det kommer att arbetas med i programmet är: Förändringar av strandlinjen samt risker med och hantering av erosion och ackumulation, sandklitterna och strandängarnas funktioner som bland annat klimatdämpare och hållare av biologisk mångfald, tånghantering och hur kan arbeta med tången på stränderna på ett långsiktigt sätt.

– I dag tar vi upp tången från stranden och lägger tillbaka den efter sommaren. Kanske man kan använda den till något annat, säger Carina Wutzler.

När det gäller skötseln av sandklitterna, måste den också ses över.

– Det kanske är så att vi måste stänga av en del av klitterna för att bevara dem. Vi kanske måste plantera något annat efter att länsstyrelsen tog bort vresrosen. När vi gör något så är det viktigt att vi gör det rätt, säger Carina Wutzler.

Publicerad 08 June 2019 00:00