Införandet av en högkvalitativ busstrafik innebär att kunna erbjuda en konkurrenskraftig trafikering och öka kollektivtrafiken.

Införandet av en högkvalitativ busstrafik innebär att kunna erbjuda en konkurrenskraftig trafikering och öka kollektivtrafiken. Genrebild: mostphotos.com

Superbussarna rullar närmare

Avtal klart – nu planerar kommunen för nya hållplatser

VELLINGE.

De nya bussarna kommer endast ha sex hållplatser från Skanör till Vellinge Ängar innan de susar vidare in till Malmö. Trafikstart planeras till december 2021.

Nu är avtalet klart mellan Vellinge kommun och region Skåne angående den nya högkvalitativa busstrafiken som kommer att börja gå genom kommunen.

– Sträckan från Skanör via Höllviken och Vellinge in till Malmö är en av starkaste trafikstråken i Skåne. Under 2018 reste 1,2 personer med bussarna på sträckan. Som det ser ut i dag, kan inte turtätheten ökas mer för bussarna får inte plats eftersom både buss 100 och 300 har samma hållplatser, det kommer att ändras nu, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

Busshållplatserna kommer till en början att finnas i Skanör C, Hagarondellen, Storvägen i Ljunghusen, Höllviksstrand vid kursgården, Nyckelhålsparken och Vellinge Ängar. På grund av den hårda trafiken på väg 100 ska Trafikverket göra en del åtgärder, de beräknas vara klara 2025 och då kommer en busshållplats vid Falsterbokanalen att ersätta den vid Höllviksstrand och det kommer att tilkomma ytterligare en hållplats, vid Toppengallerian.

Enligt avtalet ska Vellinge kommun bygga en del hållplatser samt ansvara för att det skapas bra förutsättningar för att ta sig till och från hållplatserna och att det finns bra möjligheter att parkera både bil och cyklar för pendlare.

Kommunen har startat planeringen för hållplatsen i Hagarondellen som ska ligga mellan Malmövägen och Södra Sparvvägen.

– Det ska byggas en pendlarparkering och den ska smälta in i omkringliggande miljö. Det blir kanske grusade ytor i stället för asfalt till exempel. Vi ska också se över vilka möjligheterna som finns att samtidigt bygga någon slags passage för grodor eftersom det finns väldigt många grodor i området, säger Carina Wutzler.

Även i samband med ombyggnaden av Bäckatorget i Skanör kommer kommunen att bygga en ny busshållplats.

Publicerad 03 June 2019 11:31