Insändarskribenten pekar på stora problem för cyklister och gående på Fädriften.

Insändarskribenten pekar på stora problem för cyklister och gående på Fädriften. Foto: Stock Adobe

Många synpunkter på trafiksituationen

"Problemen lika stora längs Östergatan"

VELLINGE.

Efter artikeln om trafikproblemen på Östersjövägen och Falsterbovägen i Lokaltidningen Vellinge har fler synpunkter på problemen trillat in.

Trafikfrågor engagerar kommuninvånarna. Här följer några av de kommentarer som Lokaltidningen Vellinge fick in efter artikeln om problemen i Höllviken.

"Problemen är lika stora längs Östergatan i Vellinge tätort. De så kallade farthindren används snarare som hopp av motorcyklister. Väldigt mycket tung trafik kör på vägen. Folk håller inte hastigheten. Många tvärnitar eller nästan flyger över farthindren. Kommunen satte upp en ljusskylt, dock precis i början av vägen vilket var helt onödigt, som togs ner efter någon vecka, oklart varför."

Boende i Vellinge

"Östra Fädriften är den enda stora väg som inte har någon cykelväg. Du kan cykla på cykelväg från Vellinge till Falsterbo och från Fiskarevägen/Stenbocksväg, Falsterbovägen och Östersjövägen på cykelväg ner till Falsterbo eller till Vellinge, förutom denna stora trafikerade väg Östra Fädriften. Otroligt!!! På Fädriften gäller inte heller 40 km, den tar slut i början av Östersjövägen. På Fädriften är hastigheten satt till 50 km. Fädriften är lång och rak, vilket gör att hastigheten inte följs varken av nyttotrafik eller övriga bilister. Bullernivån är enormt störande. På Fädriften finns inga farthinder som gör att hastigheten hålls nere, här finns heller ingen ”hastighetspåminnelse”som finns Östersjövägen. Inga streckade markeringar längs gatan som underlättar för oss gång/cykeltrafikanter att kunna hålla oss inom, vilket finns på Östersjövägen, utan vi cyklar direkt på gatan, som vid vissa ställen är så smal att det känns otryckt att ta sig fram. Här är tidningskärl utställda och bilar står parkerade. För drygt ett år sedan gick jag längs Fädriften ner till Östersjövägen och tog foto för att visa hur vi gång/cykeltrafikanter har att förhålla oss till. Jag skickade ett mail till Vellinge kommun och bifogade även bilderna, men har ännu inte hört något från dem.

Ann Jonson, Höllviken

Publicerad 23 May 2019 15:00