Insändarskribenten ifrågasätter hur det beslutas om vård för äldre som inte har anhöriga i närheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang

Insändarskribenten ifrågasätter hur det beslutas om vård för äldre som inte har anhöriga i närheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang Foto: Stock Adobe

INSÄNT: ”Skärpning för äldreomsorgen i kommunen”

Av
B Juhlin

INSÄNT. Nu har det hänt igen. En äldre kommuninvånare fick uppleva sin sista tid i livet under bedrövliga omständigheter, tappade sin värdighet och befann sig i bedrövligt tillstånd innan han slutligen blev intagen på vårdinrättning i Skanör efter flera månaders misär, där han slutligen avled efter en dryg vecka. Vänner och grannar tog kontakt med kommunen för att få hjälp med situationen och blev bara tillsagda av biståndshandläggaren att det inte var vår sak att agera i fallet, och hemvården kunde inget göra utan beslut uppifrån, anhöriga befann sig på annan ort.

Vid besök hos personen ifråga fanns i kylskåpet matlådor orörda staplade på varandra, borde man inte ingripa då. Att bo en trappa upp utan hiss borde vara tillräckligt för att flytta en 95-årig person. Utan hjälpmedel med en säng som var ovanligt låg blev inte situationen bättre. Ingen kritik mot hemtjänsten som säkert gjorde sitt bästa enligt sina arbetsuppgifter, men deras klagomål som de uppenbarligen hade framfört borde ha tagits på allvar långt tidigare. Om det inte fanns möjlighet att flytta till något trygghetsboende borde man då inte ta in personen på ett korttidsboende under tiden. Att få den omsorgen borde vara varje människas rätt i liknande situation.

Detta är långt ifrån första gången som det händer att personal från kommunen biståndshandläggare eller annan personal uppsöker de äldre för utredning utan att anhöriga är med och under samtal med de äldre får dem till att stanna kvar i sina bostäder med utökad hemtjänst eftersom detta blir billigare för kommunen.

Min bror och jag upplevde samma situation då våra föräldrar var i behov av hjälp för tio år sedan och det verkar inte till att ha blivit bättre sedan dess. Utan oss hade våra föräldrar inte fått sluta sina dagar på det sätt som det tack ske lov blev tack vare vårt ingripande. Uppenbarligen måste man ha friska kämpande anhöriga i närheten med massor av tid till allt krångel när man blir gammal.

Våra föräldrar fick fantastisk vård både på S:t Knut och Kronodalsgården personalen på båda ställen var fantastiska, detta borde alla kunna få uppleva och inte enbart äldre med ” anhöriga som ifrågasätter åtgärderna”.

Publicerad 19 May 2019 00:00