De nya tiderna för broöppning ska förhoppningsvis minska köerna i sommar.

De nya tiderna för broöppning ska förhoppningsvis minska köerna i sommar. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Broöppningarna halveras i sommar

FALSTERBOKANALEN.

Nu är det klart att antalet öppningstillfällen av bron över Falsterbokanalen halveras i sommar.

Under framför allt sommaren blir det ofta långa köer i samband med broöppningarna i Falsterbokanalen. Vellinge kommun har skrivit till Trafikverket och begärt ändrade broöppningstider för att kunna säkra framkomligheten trafiken över Falsterbokanalen.

Nu har Trafikverket har tagit fram nya föreskrifter om öppningstider för bron över Falsterbokanalen.

Effekterna av förändringarna ska utvärderas efter september månads utgång.

1 juni – 5 juli 2019. Bron öppnas varje heltimme mellan klockan 06-22 utom klockan 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 och 21

6 juli-14 juli 2019. Bron öppnas varje heltimme mellan klockan 06-22 utom klockan 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18 och 20

15 juli-30 september 2019. Bron öppnas varje heltimme mellan klockan 06-22, utom klockan 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19 och 21.

Publicerad 11 May 2019 07:00