Barnen blir fler i skolorna men färre i Vellinges idrottsföreningar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Barnen blir fler i skolorna men färre i Vellinges idrottsföreningar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Adobe Stock

Antalet aktiva barn i föreningarna minskar i kommunen

"Det behövs en bättre samordning"

VELLINGE.

Antalet aktiva barn i idrottsföreningarna minskar för andra året i rad. Föreningarna har förlorat cirka 800 000 kronor på två år i stödpengar från LOK, statligt lokalt aktivitetsstöd.

LOK-stödet, förkortning för statligt lokalt aktivitetsstöd är ett statligt stöd som ska stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Stödet betalas ut beroende på hur många aktiva barn som finns i de lokala föreningarna.

Det är på LOK-stödet man kan se utvecklingen på antalet aktiva barn i Vellinge kommun inom föreningslivet. När fördelningen för stöd 2018 är klart står det klart att föreningarna på totalnivå tappar för andra året i rad och har alltså förlorat cirka 800 000 kronor på två år i stödpengar, från 4 miljoner kronor till 3,2 miljoner kronor. Det är den lägsta totala ersättningsnivån sedan 2010.

– Barnen blir fler i skolorna men färre i föreningarna. LOK-stödet står kanske för cirka 10-20 procent av intäkterna i föreningarna, så det betyder minskade möjligheter, säger Peter Lundgren, Vellinge idrottsråd.

38 idrottsföreningar fick LOK-stöd av totalt 46 föreningar i Vellinge Kommun, 2017 var det 40 föreningar som fick stödet.

Peter Lundgren som är ordförande i Idrottsrådet är den som har tagit fram statistiken. Han tycker att frågan inte har uppmärksammas tillräckligt i kommunen historiskt, men Idrottsrådet driver nu frågorna tillsammans med kommunen

– Det behövs en bättre samordning om vi ska bryta den här nedåtgående spiralen. Det är samma barn det handlar om i skola och föreningar , vi har dem bara på olika tidpunker under dagen, säger han.

Att starta Vellinge idrottsråd var ett steg på vägen till bättre dialog mellan skola, föreningar och kommunen. Men det behövs fler initiativ, enligt Peter Lundgren.

– Vi har startat flera projekt och har fler på gång, men vi jobbar för att få resurser inom Idrottsrådet för att kunna hålla koll på statistik och ha överblicken och driva projekten, i dag är det personer som redan är ideella som arbetar med det och blir de dubbelideella, vilket är utmanande.

Publicerad 07 May 2019 06:00