PRO Vellinge Månstorp skriver att de inte vill att de somatiskt sjuka i kommundelen ska hänvisas till något annat boende i kommunen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

PRO Vellinge Månstorp skriver att de inte vill att de somatiskt sjuka i kommundelen ska hänvisas till något annat boende i kommunen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Insänt: Vad händer med äldrevården i V Ingelstad?

Av
För PRO Månstorp

Kjell Andersson

INSÄNT. Omsorgsnämndens ledning i Vellinge kommun har beslutat att förändra vårdboendet på Månstorps Ängar i V Ingelstad till en ren demensvård (Demensby). De somatiskt sjuka kommer att hänvisas till något annat boende i kommunen. Medlemmarna i PRO Månstorp är starkt emot detta förfarande.

De boende och de som i framtiden kommer att behöva bo på Månstorps Ängar har inte tillfrågats eller fått information om detta. De nu föreslagna förändringarna påverkar inte bara dagens boende och deras anhöriga. Det kommer ju att få konsekvenser även i framtiden.

Hur har politikerna i kommunens Omsorgsnämnd tänkt, när man vill avveckla en mer än 80-årig välfungerande del av äldrevården i denna kommundel?

Varför skall denna, nu växande kommundel, ej ha fullständig äldrevård inom sitt närområde?

Är det rimligt att en facknämnd fattar beslut i en för medborgarna så väsentlig fråga?

Vad anser övriga ledande politiker om de föreslagna förändringarna?

Är detta kommunens sätt att ta ett politiskt ansvar för de äldre?

Frågorna är många och PRO Månstorp hoppas att denna fråga kommer att väcka berättigat missnöje hos de boende i Månstorpsområdet och medverka till att denna fråga kastas i papperskorgen och äldrevården blir som i andra kommundelar i Vellinge.

Vår skrivelse till kommunalrådet Carina Wutzler har inte lett till någon förändring i frågan och får därför tolkas som ett stöd för Omsorgsnämndens beslut.

Publicerad 27 April 2019 06:00