Diabetesforeningerne i Hillerød og Halsnæs kommuner fusionerer. Arkivfoto

Patienten fick inte sitt insulin på kvällen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Robert Kneschke - stock.adobe.co

Patient fick inte sin insulindos

Undersköterska hittade inte läkemedelsskåpet

VELLINGE

En patient inom hemsjukvården fick inte sin insulindos på kvällen eftersom undersköterskan inte hittade medicinskåpet. Nu anmäls händelsen till inspektionen för vård- och omsorg, IVO.

Av
Åsa Meierkord

I början av mars i år hittade inte en undersköterska patientens läkemedelsskåp när hen var hos en patient för att ge insulin klockan 18 och kontaktade därför kvällssjuksköterskan. Då hon var upptagen ombads undersköterskan att fortsätta leta men utan resultat.

När undersköterskan åter besökte patienten klockan 22 samma kväll, hittade hen fortfarande inte läkemedelsskåpet och kontaktar åter sjuksköterskan som ordinerar att mäta blodsockret, P-glukos.

Kvällssjuksköterskan rapporterar händelsen till nattens sjuksköterska, men det ges inget besked om tillsyn eller kontroller. Sjuksköterskan kan inte heller hitta patientens inskannade insulinordination och patienten får inte sitt långtidsverkande insulin.

Händelsen har inneburit en risk för diabeteskoma eftersom patienten inte fick sitt långtidsverkande insulin och vårdgivaren har själv anmält det inträffade till IVO.

Anhörig till patienten är informerad och har samarbetat med nuvarande sjuksköterska för att säkerställa att händelsen inte ska inträffa igen.

Publicerad 16 April 2019 06:00