Just nu flyttas en vattenledning för att kunna bygga gång- och cykelvägen.

Just nu flyttas en vattenledning för att kunna bygga gång- och cykelvägen. Foto: Åsa Meierkord

Spaden i marken för efterlängtad cykelväg

Sista sträckan mellan Arrie och Käglinge påbörjad

ARRIE.

I många år har en gång- och cykelväg längs med den hårt trafikerade väg 101 mellan Arrie och Käglinge efterfrågats. Nu har den börjat byggas.

Spaden sattes i marken i mars och den nya gång- och cykelvägen beräknas vara klar i december.

– Just nu gräver vår entreprenör för kunna att flytta kommunens tryckvattenledning, som i annat fall hade hamnat i vår schaktgrop, berättar Zubair Haya, projektledare, Trafikverket.

Arkeologisk undersökning är redan gjord och man har också redan börjat schakta jord för att få upp gång- och cykelbanan i samma marknivå som vägen.

I samband med bygget av gång- och cykelvägen anläggs också totalt sex tätortsportar vid Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Två portar på varje ort. Tätortsportarna utformas med en refug i mitten för att få ner hastigheten på fordonen och på så sätt skapa en tryggare trafikmiljö genom tätorterna.

– Det blir som en liten sväng i vägbanan så att bilisterna saktar ner. Vi bygger vägbanan fyra meter bred att traktorer och lantbruksmaskiner fortfarande kan passera, säger Zubair Haya.

Sträckan som ska byggas mellan Arrie och Käglinge är på cirka 1, 6 kilometer och är en sista länk i ett sammanhållet gång- och cykelstråk från Östra Grevie till Käglinge.

Längre fram planerar Trafikverket också för att fortsätta gång- och cykelvägen längs med väg 101 mellan Östra Grevie till Alstad.

Kostnaden för ny gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge samt föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder i Östra Grevie, Västra Ingelstad och Arrie bedöms till totalt sju miljoner kronor

Publicerad 08 April 2019 11:40