Befintliga laddningsstationer är markerade med grönt på kartan, planerade laddningsstationer är markerade med rött.

Befintliga laddningsstationer är markerade med grönt på kartan, planerade laddningsstationer är markerade med rött. Illustration: Vellinge kommun

Kommunen köper in fler laddstationer för fordon

Snart kan även elcyklar laddas

VELLINGE.

Kommunstyrelsen beslutade nyligen att satsa på fler laddstationer. Under en treårsperiod framöver kommer totalt tolv nya stationer placeras ut runt om i kommunen. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar.

I dag finns det nio publika laddstationer för eldrivna bilar men inga för elcyklar i kommunen. Nu satsar kommunen en miljon per år för att etablera nya laddningsstationer. Då ingår även laddningsstationer för cyklar.

Platserna har valts med målgrupperna i fokus. Målgrupperna för elcykel är turister, pendlare, konsumenter, föräldrar, äldre personer, personer med hälsoproblem och yrkesgrupper som behöver resa korta avstånd.

– De första laddstationerna för cyklar kommer att placeras i Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

När det gäller placeringen av fler laddstolpar för bilar, finns Hököpinge med i planeringen, liksom ytterligare en i Västra Ingelstad, vid skolan och Formtoppen. Sedan tidigare finns det en laddstolpe vid tågstationen. Andra nya placeringar är Gyahallen och Sandeplanshallen i Höllviken och vårdcentralen i Vellinge.

– Områden där det rör sig människor, där det anordnas fritidsaktiviteter, matcher och för att gynna turismen, säger Carina Wutzler.

Hastigheten för laddning på laddningsstationerna kommer att vara av medeltyp.

– Tanken är att man ska kunna fylla på sin laddning, säger Carina Wutzler.

Publicerad 07 April 2019 00:00