Befolkningen växer i kommunen.

Befolkningen växer i kommunen. Foto: Åsa Meierkord/Söderslätts flygklubb/arkiv

Kommunen växer – störst inflyttning från Malmö

VELLINGE.

Vellinge kommun fortsätter att få fler invånare. Vid årsskiftet bodde 36 499 invånare i kommunen. Under 2018 växte kommunen med två procent

Det är framför allt inflyttningen från andra kommuner som ligger bakom folkökningen och det handlar främst om barnfamiljer och inflyttning från Malmö.

Totalt flyttade 2 455 personer in till Vellinge kommun och 1 750 personer flyttade ut. Flyttnettot var därmed plus 705 personer vilket var 168 personer färre än i kommunens prognoser.

Även när det gäller utflyttningar ligger Malmö i topp, då är det mest ungdomar som flyttar hemifrån.

Under året föddes 314 barn i Vellinge kommun och 318 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på minus 4 personer.

Sedan 1970 har barnafödandet överlag legat på en högre nivå än antalet döda i kommunen. Som mest barn föddes det i mitten av 1970- och 1990-talet. Barnafödandet var även högt i mitten av 2000-talet. Under de två senaste åren har antalet födda i Vellinge kommun varit färre än antalet döda.

- Ett högt barnafödande kan ofta kopplas till ett ökat bostadsbyggande medan antalet döda i stort sett återspeglas av ett ökat antal äldre i kommunen, säger Rickard Persson som jobbar med bostadsförsörjningsprogrammet på Vellinge kommun i en kommentar på kommunens hemsida.

Publicerad 23 March 2019 00:00