PRO Månstorp anordnar ett möte den 20 mars för att få information om planerna för en demensby på Månstorps ängar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

PRO Månstorp anordnar ett möte den 20 mars för att få information om planerna för en demensby på Månstorps ängar. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Oro för att personer med somatisk sjukdom inte får plats

PRO Månstorp anordnar möte om den nya demensbyn

V.INGELSTAD.

I januari presenterade Vellinge kommun visionen att skapa Sveriges första demensby i vårdboendet Månstorps ängar. Men den lokala PRO-föreningen tycker att det är väldigt olyckligt om det skulle innebära att det inte kommer att finnas plats för de äldre i närområdet som inte har demens.

– Det är väldigt bra att man satsar på bra vård för de demenssjuka, men inte på bekostnad av att de äldre med somatisk sjukdom måste flytta eller inte få plats, säger Kjell Andersson, ordförande PRO Månstorp.

I dag finns det totalt 56 lägenheter på Månstorps ängar, varav hälften är omsorgslägenheter och hälften är demenslägenheter.

Upptagningsområdet är hela kommunen men vård- och omsorgsboendet är det enda i den östra delen av kommunen med byarna Västra Ingelstad, Östra Grevie och Arrie.

– Vi har fått pågatåg och har bra kommunikationer här, men bara om vi ska till Malmö eller Trelleborg. Det är krångligt att ta sig till Vellinge eller ännu längre ut i kommunen. Många äldre har inte bil eller körkort och om ens fru eller man får plats på ett äldreboende i till exempel Höllviken eller i Skanör så kommer det att ta väldigt lång tid att ta sig dit för besök, säger Kjell Andersson.

Johan Greco, vård- och omsorgschef i Vellinge kommun, intygar att ingen av de nuvarande boende på Månstorps Ängar kommer att behöva flytta.

– Omvandlingen till demensbyn sker inte över en natt. Ingen kommer att behöva flytta, säger han.

Det kommer fortsättningsvis också att finnas demensavdelningar på andra vårdboenden i kommunen.

– Det är oftast så att man kan bo hemma väldigt länge med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård om det handlar om somatiska sjukdomar. Det är när det blir svårt att orientera sig i tid och rum som man behöver få mer hjälp och flytta till ett boende, säger Johan Greco.

Johan Greco utesluter inte heller att det kan komma att finnas platser för personer med somatiska sjukdomar i den nya demensbyn.

– Vi gör satsningen för att det ska bli bättre för våra äldre, upphandlingen sker alltid så att det finns utrymme att vara flexibel. Om det skulle visa sig att det finns ett större behov av platser för personer med somatiska sjukdomar, så anpassas verksamheten efter det.

För att diskutera frågan och få mer information om planerna, har PRO Månstorp bjudit in politiker och tjänstemän till ett möte den 20 mars klockan 14 i scoutgården i Västra Ingelstad.

– Alla intresserade är välkomna dit, säger Kjell Andersson.

Publicerad 10 March 2019 00:00