Kent Naterman, räddningschef.

Kent Naterman, räddningschef. Foto: Emma Brännman

Fåtal kvinnor rycker ut inom räddningstjänsten

Räddningschefen: "Ett starkt önskemål från vår sida att bli bättre"

SÖDERSLÄTT.

Räddningstjänsten på Söderslätt vill mer än gärna ha fler kvinnor i sina styrkor. Enligt räddningschefen är en bred kompetens att eftersträva, för att kunna hjälpa medborgarna på bästa sätt.

Av
Emma Brännman

Bara 5,1 procent av alla som är anställda som brandpersonal i utryckningstjänst i Sverige är kvinnor. I Söderslättskommunerna varierar siffrorna något.

– I Skurup har vi inga kvinnor alls. På de flesta andra stationerna är det en eller två kvinnor, berättar Kent Naterman som är räddningschef i Trelleborg, Vellinge och Skurup.

På brandstationen i Skurup jobbar cirka 20 brandmän, alla deltidsanställda. I Trelleborg och Vellinge är de strax under 70 stycken i vardera kommun. Skurup har en station medan Vellinge och Trelleborg har fyra vardera.

– Det är svårt att få tag i personal till räddningstjänsten över huvud taget, särskilt till deltidsstationerna. Vi jagar så mycket vi kan och de som klarar testerna bäst får jobben. Jag vill ha en så bred kompetens som möjligt. Där är en blandning av män och kvinnor en viktig del. En styrka med bred kompetens är bättre rustad att lösa problem och kompletterar varandra bäst, säger Kent Naterman.

I Trelleborg har det inletts försök att bredda intresset för att jobba inom brandkåren.

– När vi vänt oss till praoelever i Trelleborg har vi prioriterat grupper som är underrepresenterade inom räddningstjänsten, som kvinnor och utlandsfödda. Responsen har varit väldigt positiv från praoelevernas sida och vi hoppas att det ska ge långsiktiga effekter, att fler blir intresserade av yrket och att det då blir lättare att rekrytera. Det är svårare i Skurup och i Vellinge eftersom vi bara har deltidsstationer där, säger Kent Naterman.

Erik Flink är handläggare inom jämställdhet och mångfald på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Vårt mål är att vi ska ha en jämn könsfördelning i kommunal räddningstjänst. Det går åt rätt håll, men skulle vi fortsätta i samma takt som nu skulle det ta 125 år, säger Erik Flink till Nyhetsbyrån Siren som tagit fram statistiken.

Kent Naterman är inte säker på att det är nödvändigt att sträva efter en helt jämn könsbalans.

– Jag vet inte om det är jätteviktigt att sträva efter det. Men det är ett starkt önskemål från vår sida att bli bättre, så att vi får en bred och bra kompetens, säger räddningschefen.

Fakta

Så stor andel brandpersonal i utryckningstjänst är kvinnor:

Skurup: 0,0 procent.

Vellinge: 4,3

Trelleborg: 5,7.

Svedala: 11,8.

Riket: 5,1.

Publicerad 08 March 2019 14:07