Gunilla Thysell är en av medlemmarna i Pensionärsrådets referernsgrupp som har startat namninsamlingen.

Gunilla Thysell är en av medlemmarna i Pensionärsrådets referernsgrupp som har startat namninsamlingen. Foto: Privat

Pensionärer gör namninsamling för fri kollektivtrafik

"Vi vill inte ge oss, nu måste politikerna lyssna"

VELLINGE.

Pensionärsrådet i Vellinge kommun vill ha gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer över 70 eller 75 år . Nu gör de en namninsamling för att få politikerna att lyssna.

Pensionärsrådets referensgrupp skickade in förslag om att införa gratis kollektivtrafik inom kommunen i höstas. Svaret blev att flera partier redan hade skickat in liknande förslag som motioner och att de inte hade vunnit gehör i kommunstyrelsen.

– Men det var ju flera år sedan, 2014 och 2017. Mycket har förändrats sedan dess, säger säger Gunilla Thysell ledamot i Pensionärsrådet.

"Det skulle ge ökad livskvalitet"

Ledamöterna i referensgruppen var inte nöjda med svaret från kommunledningen. De tyckte inte att det fanns någon aktuell, seriös utredning som belyser vad det skulle kosta kommunen idag. Så de gjorde själva en spontan undersökning där de tog reda på hur det ser ut i övriga kommuner i Skåne.

– I dag har mer än hälften av Skånes kommuner infört denna förmån för sina seniora medborgare, antingen för dem över 75 eller över 70 år. Kommuner som insett värdet av denna förmån och förstått att nyttan klart överträffar kostnaden är till exempel Höganäs, Hässleholm, Lomma, Hörby; Kristianstad, Simrishamn, Ystad och Malmö, säger Gunilla Thysell.

Nu hoppas de att även Vellinge kommun ser fördelarna med gratis kollektivtrafik.

– Det skulle ge ökad livskvalitet, mer social kontakt inom kommundelarna, motverka isolering och inte minst miljöhänsyn och trafiksäkerhet. Kommunen har ju också antagit en mobilitetsstrategi, säger Gunilla Thysell.

Under de kommande veckorna kommer Pensionärsrådets refererensgrupp att vara ute i alla olika kommundelar för att samla in namnunderskrifter.

Underskrifterna kommer sedan att överlämnas till kommunstyrelsens ordförande, Carina Wutzler.

– Vi vill inte ge oss, nu måste politikerna lyssna, säger Gunilla Thysell

Publicerad 12 February 2019 08:47