Polisen och Vellinge kommun har skrivit samarbetsöverenskommelse för 2019-2022.

Polisen och Vellinge kommun har skrivit samarbetsöverenskommelse för 2019-2022. Genrebild:mostphotos.com

Carina Wutzler (M): "Jag hoppas att antalet anmälda narkotikabrott ökar"

Ungdomar och droger i fokus i avtal mellan kommunen och polisen

VELLINGE.

Polisen och Vellinge kommun skrev nyligen en ny samverkansöverenskommelse för 2019-2022. Fokusområden är ungdomars droganvändande och trygghet i offentlig miljö.

– Statistiken över anmälda narkotikabrott är det lägsta på tio år, men det beror inte på att de har minskat, utan till stor del på en minskad polisiär närvaro. I samverkansavtalet kommer har kommunen lovat att göra sin bit av jobbet och polisen sin. Jag hoppas därför att antalet anmälda narkotikabrott ökar under de kommande två åren, det finns ett stort mörkertal, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Åtgärder som ska genomföras enligt avtalet är bland annat från polisens sida; fler riktade insatser mot både platser och individer som ska leda till minst hundra anmälningar gällande brott mot narkotikastrafflagen och 30 procent av dessa ska vara nyupptäckta, det vill säga dittills okända för polisen.

– Det finns ett bra samarbete mellan trygghetsvärdarna, fältgruppen och polisen. Varje vecka har de möte där det informeras om både individer och så kallade "hot spots" i kommunen, platser där det förekommer narkotika, men den polisiära närvaron måste öka för att något mer ska hända, säger Carina Wutzler.

Skolorna ska tillsammans med polisen se till att det finns en drogpolicy att arbeta efter och alla skolor ska få minst ett narkotikasök med hundpatrull inne på skolan.

Kommunen tar också på sig att göra en droganalys i avloppsvattnet en gång om året för att få kunskap om vilka narkotikaklassade preparat som används i kommunen. Det blir också snabbare handläggningstider när det gäller minderåriga som använder narkotika.

– Socialtjänsten kommer att kalla minderåriga som begår narkotikabrott till samtal tillsammans med sina vårdnadshavare inom 24 timmar på vardagar, det gör det också tydligt att vi tar det här på största allvar. Med droger kommer utanförskap och början till kriminalitet, säger Carina Wutzler.

Trygghet i offentlig miljö, inklusive trafikmiljön är ett annat fokusområde i den nya överenskommelsen. I polisens trygghetsmätning upplevs hög hastighet, buskörning med moped och samt att trafikreglerna inte respekteras som de största problemen. Det finns det också en rad åtgärder för i samverkansavtalet.

Bland annat kommer kommunens trafikingenjör trygghets- och säkerhetsutvecklare och kommunpolisen att identifiera tre platser var tredje månad att arbeta aktivt med och sedan följa upp. Polisen ska genomföra minst tio riktade kontroller på varje utvald plats.

Publicerad 10 February 2019 07:00