Vellinge kommun gör ett överskott 2018.

Vellinge kommun gör ett överskott 2018. Foto: Åsa Meierkord/mostphotos.com

Kommunen gör en vinst på 34 miljoner

30 miljoner mer än beräknat

VELLINGE.

När räkenskaperna för 2018 är klara visar det sig att Vellinge gör en vinst på 34, 5 miljoner kronor.

Den budgeterade vinsten låg på 4, 8 miljoner kronor.

– Verksamheterna har inte kostat så mycket som vi hade beräknat totalt sett och ränteläget har varit gynnsamt, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de verksamheter som kostat mer än beräknat finns antal hemtjänsttimmar, LSS, daglig verksamhet och personlig assistens. Även bygglovssidan har dragit iväg en del i kostnader.

– Men de administrativa kostnaderna har minskat, det har varit färre familjehemsplaceringar, även skolan visade ett litet positivt resultat, berättar Carina Wutzler.

Det gynnsamma ränteläget har gett betydligt lägre räntekostnader än beräknat och har också bidragit till överskottet, liksom intäkter från kommunens kapitalförvaltning. Vinsten kommer att hjälpa till att finansiera kommunens kommande investeringar som till exempel infrastruktur och nya skolor.

– Vinsten går tillbaka till invånarna. Vi gör investeringar för 250 miljoner kommande år och det här betyder att vi inte behöver låna lika mycket, säger Carina Wutzler.

För 2017 redovisade kommunen ett resultat på 53,2 miljoner kronor.

Publicerad 08 February 2019 11:37