Sjuksköterskan anmäls till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Sjuksköterskan anmäls till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Foto: Andreas Holm

Sjuksköterska anmäls för allvarliga brister

Dokumentation saknas i journaler

VELLINGE.

En sjuksköterska anmäls till inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att inte ha fört in viktiga uppgifter i patienternas journaler. Till exempel ska sköterskan inte ha angett vilken typ av narkotiskt preparat patienterna hade fått ordinerat.

Det var signaler från kollegor och avvikelser som gjorde att en sjuksköterskans samtliga patientjournaler granskades.

Efter att alla journaler granskats av specialistsjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska konstaterades det att det fanns allvarliga brister i den grundläggande dokumentationen och en anmälan gjordes.

Enligt anmälan ska viktiga uppgifter som att en patient hade blodförtunnande läkemedel och var diabetiker ha saknats. Både aktuella och inaktuella ordinationer stod i flera journaler, vilket kan leda till risk för felbehandling.

Det ska också ha saknats dokumentation om patientens status, bedömningar samt uppföljningar vilket kan leda till att åtgärder som kan behöva vidtas av personal som tar över ansvaret för patienten, inte finns dokumenterat och därmed risk för att de inte utförs. Hos några patienter saknades narkotikajournal. Hos en patient fanns det brister i ifyllnad av narkotiskt läkemedel vilket gjorde att mängden läkemedel inte stämde. I en journal saknades dokumentation om att patienten hade lagts in på sjukhus.

Enligt anmälan är bedömningen, utifrån genomförd journalgranskning, att dokumentation och utförande av sjuk-och sjukvårdsinsatser inte har uppfyllt kraven på god och patientsäker vård.

Publicerad 30 January 2019 09:14