Sex av de åtta avdelningarna i kommunens företagslots är representerade på bilden.

Sex av de åtta avdelningarna i kommunens företagslots är representerade på bilden. Foto: Vellinge kommun

Företagslotsen redo att lotsa rätt

Ska underlätta för nya företagare

VELLINGE

. Håller du på att starta företag och har en massa frågor om tillstånd? Varje torsdag är det drop-in på kommunens företagslots där man kan få svar från berörda avdelningar direkt.

Representanter från stadsbyggnadskontoret, plan- och bygg, livsmedel- och miljö, alkoholtillstånd, mark, näringsliv och VA finns på plats i företagarlotsen. Detta innebär att åtta medarbetare från olika avdelningar i kommunen ingår i lotsen. Dessa får den nya företagaren möta vid en och samma sittning för att få hjälp med sina tillståndspliktiga ärenden.

– Vi kommer att prova upplägget där alla sitter med under åtta veckor. Under den tiden kommer vi också att lära oss av varandra och våra olika områden och kanske kan det bli så att inte alla behöver sitta med i fortsättningen, men det får vi se efter utvärdering, säger Anne A Marbrandt, näringslivsstrateg i kommunen och projektledare för företagslotsen.

Företagslotsen har redan tagit emot under en torsdag.

– Det var en företagare med en särskild verksamhet med flera olika tillstånd inblandade. Nu kunde hon få information direkt om bygglov och registrering av verksamheten som livsmedelsföretag, säger Anne A Marbrandt.

Företagslotsen rekommenderade också att en skiss skulle ritas för planering av avfallshantering samt för parkering med handikappanpassning, vilket är bra att göra i ett tidigt skede när en välbesökt verksamhet har potential att växa.

Företagslotsen

Företagslotsen har drop in-möten på torsdagar kl 8:30-10:30 i kommunhuset.

Företagare som föranmält sig via e-tjänsten Företagslotsen på kommunens hemsida ges företräde vid köbildning.

Man kommer också i kontakt med företagslotsen via Vellinge Direkt.

Publicerad 14 January 2019 06:00