Företaget inom vård och omsorg ville starta ett HVB-hem för personer med spelberoende.

Företaget inom vård och omsorg ville starta ett HVB-hem för personer med spelberoende. Genrebild:mostphotos.com

Nej till HVB-hem för spelberoende

SÖDERSLÄTT.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslår en ansökan om tillstånd att starta och bedriva ett HVB-hem för personer med spelberoende.

Enligt ansökan från Söderslättsföretaget skulle verksamheten ha 25 platser och vända sig till spelberoende personer mellan 18 och 65 år.

Men IVO ger avslag eftersom företaget som gjort ansökan bedöms att inte ha förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet.

Bland annat har företrädare för företaget enligt IVO:s beslut visat brister i sin förmåga att bedriva tillståndspliktig verksamhet, samt att han misskött ett bolags ekonomi. Vid tillsyn för ett stödboende som företaget driver sedan tidigare, noterade IVO att företaget inte följde sitt tillstånd avseende målgrupp och att utdrag från misstanke- och belastningsregister saknas för dem som anställts i bolaget, att personalens kompetens är låg, samt att ursprungligt placeringsbeslut med lämplighetsbedömning saknas för en placerad person.

Publicerad 10 January 2019 08:08