Stens brygga efter stormen.

Stens brygga efter stormen. Foto: Jonas P Ström/MELI art & pics

Kommunen inventerar skadorna efter stormen

SKANÖR.

Badhytter fick flyttas, Stens brygga förstördes, mängder av tång spolades upp och en offentlig toalett måste repareras. Kommunen har fått överblick över skadorna efter stormen Alfrida. Den stora frågan är hur scenariot kommer att se ut i framtiden.

När stormen Alfrida var som värst drev flera badhytter i Skanör ut i havet. Kommunen erbjöd ägarna till de värst utsatta hytterna att flytta dem till strandens norra parkering.

– Ett par hytter har flyttats. Från kommunens sida ser vi inga problem att sätta tillbaka dem på samma ställe igen, men det blir i dialog med länsstyrelsen, säger Jan-Åke Hansson, avdelningschef, tekniska förvaltningen.

En hel del av trävirket på Stens brygga slets loss.

– Vi undersöker bryggan och kommer att prata med entreprenören om reparationer och garanti, bryggan är ju nybyggd. Vi vet att Stens brygga är väldigt populär, men vi tar en sak i taget så att allt går rätt till, säger Jan-Åke Hansson.

Även en offentlig toalett blev skadad under stormen och kommer att kräva reparationer.

– Ena hörnan i byggnaden har satt sig, så det blir merarbete där.

Mycket tång och skräp har spolats upp på stränderna och även på ridstigen längs väg 100 ligger det mycket tång.

– Det kommer att röjas upp, säger Jan-Åke Hansson.

Det finns många teorier om hur och i vilken takt havsnivåerna kommer att höjas och hur man bäst skyddar sig.

Vellinge kommun planerar för att uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset och lämnade in ansökan om att få bygga översvämningsskyddet till Mark- och miljödomstolen i juni 2018. Domslut förväntas komma under våren.

Publicerad 09 January 2019 11:33