Genrebild.

Genrebild. Foto: Mostphotos.com

Vellinge åter i topp när skolorna rankas

Femma i hela landet: "Vellinges elever presterar"

VELLINGE. Sedan 2007 har Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämfört landets grundskolor i den årliga rapporten Öppna jämförelser - Grundskola. Till grund för jämförelsen ligger statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån. I årets mätning hamnar Vellinge kommuns grundskolor på plats fem av landets 290 kommuner.

Årets undersökning visar att Vellinge ligger högt över rikssnittet när det gäller exempelvis elevernas meritvärde i årskurs 9, som har stigit sedan förra året, samt andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen. I Vellinge kommuns skolor gör 90,7 procent av eleverna det, att jämföra med 75,6 procent i riket.

Siffrorna visar också på att Vellinges kommunala grundskolor presterar bättre än förväntat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Det visar de så kallade modellberäknade värdena, där hänsyn har tagits till bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Att Vellinge år efter år placerar sig i topp i olika rankningar, denna gång i SKL:s öppna denna gång i SKL:s öppna jämförelser, visar att skolan i Vellinge är i absoluta Sverigetoppen. Särskilt roligt är att Vellinges elever presterar över modellberäknade värden där hänsyn tas till socioekonomiska faktorer, säger utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert (M), i en kommentar på kommunens hemsida.

Publicerad 30 December 2018 00:00