Inget bygglov i efterhand för trädgårdsplank.

Inget bygglov i efterhand för trädgårdsplank. Foto: Mostphotos.com/Skärmdump

Trädgårdsplank får inget bygglov

VELLINGE. En husägare i Vellinge byggde ett plank runt sin trädgård och ansökte om bygglov i efterhand men kommunen beviljade inte. Då överklagade husägaren beslutet upp till Mark- och miljödomstolen.

Husägaren byggde planket eftersom trädgårdens utsikt finns i en öppning mot gatan och den har enligt yrkandet "starkt förfulas till följd av långtidsuppställning av fordon". Därför har hen uppfört ett plank på sin fastighet som är 1,77 meter högt, räknat från gatunivå.

I våras beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun att avslå ansökan om bygglov i efterhand för planket. Beslutet överklagades till Länsstyrelsens i Skåne som avslog. Då överklagades länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Enligt yrkandet hävdar husägaren att plankets syfte som fysiska storlek medför endast mindre avvikelser från detaljplanen och att plank av liknande storlek och utformning har uppförts på flera platser i området samt att byggnadsnämnden i åtminstone ett fall har godkänt ett liknande plank.

Men Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje. "Platsen för det sökta planket har i detaljplanen punktprickats, vilket innebär att marken inte får bebyggas och att ett plank på den sökta platsen strider mot detaljplanen. De befintliga plank som har åberopats i överklagandet har förmodligen uppförts med stöd av äldre praxis."

Därför avslås överklagandet.

Publicerad 03 December 2018 07:00