Rivningen börjades i augusti.

Rivningen börjades i augusti. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Kronodalsgården nästan borta

De boende flyttade in till det nya serviceboendet Omtankens hus i våras och i augusti påbörjades rivningen av det gamla serviceboendet Kronodalsgården i Höllviken.

Rivningen skulle egentligen ha varit klar i oktober men har dragit ut lite på tiden, bland annat för att man vid rivningen hittat gamla husfundament bredvid den befintliga byggnaden. Nu beräknas rivningen vara klar i slutet av månaden.

En del kommuninvånare har undrat varför ett av husen fortfarande står kvar på fastigheten. Det beror på att Telia har en nätstation för telefoni och datatrafik i det huset. Stationen ska så småningom flyttas och när flytten genomförts kommer även det sista huset att rivas för att göra plats för de bostäder som planeras byggas på tomten.

Publicerad 29 November 2018 09:46