Hönsen saknar tillgång till strö. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Hönsen saknar tillgång till strö. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: mostphotos.com

Äggproducent riskerar djurförbud

Hönsen saknar ströbad och utsätts för buller

SÖDERSLÄTT.

Vid en uppföljande kontroll hos en äggproducent på Söderslätt konstaterade länsstyrelsen att det saknades strö i princip alla sandbad, att stallets fönster var förtäckta, att dagsljusliknande belysning saknades samt att bullernivån var för hög.

I maj genomförde Länsstyrelsen en föranmäld kontroll då det framkom att producenten avlivade höns på sätt som inte var förenligt med djurskyddslagstiftningen. Hönsen saknade också tillgång till erforderliga mattor i redena vilket uppgavs berodde på saneringsbehov till följd av kvalster.

Stallbyggnaden saknade dagsljusinsläpp då fönstren var förtäckta och belysningen var inte dagsljusliknande. Samtliga sandbad var tomma på strö, vilket enligt producenten berodde på saneringsbehovet till följd av kvalstren.

Bullernivån för höns i fyra burar som var placerade närmast fläkten var för höga.

Äggproducenten skulle åtgärda samtliga bister och i september gjorde Länsstyrelsen en oanmäld uppföljande kontroll av djurhållningen. Vid denna kontroll hade producenten fått bukt med kvalstren och redena var försedda med erforderliga mattor. Men det saknades strö i princip alla sandbad, stallets fönster var förtäckta, dagsljusliknande belysning saknades fortfarande och bullernivån var för hög.

Nu förelägger länsstyrelsen producenten att se till att de höns som hålls i inredda burar har tillgång till ströbad under minst fem timmar per dygn. Ströbaden ska innehålla strö i sådan mängd samt vara utformade så att hönsen kommer i direktkontakt med strömedlet. Hönsen ska inte mer än tillfälligtvis utsätts för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

Om inte bristerna åtgärdas kan Länsstyrelsen komma att pröva frågan om omhändertagande av djur och om förbud att ha hand om djur. Uppföljande kontroll kommer att ske för att kontrollera att beslutet har följts.

Publicerad 26 November 2018 00:00