Kommunens budget för 2019 tas i kommunfullmäktige den 28 november .

Kommunens budget för 2019 tas i kommunfullmäktige den 28 november . Foto: Jorchr/Mostphotos.com

Skolan i fokus i budget för 2019

Ny skola och förskola i Höllviken planeras

VELLINGE.

Oförändrad skattesats på 18, 50 kronor och ett resultat på 8, 5 miljoner. Budget för 2019 klubbades nyligen i kommunstyrelsen och den innehåller förhållandevis många investeringar. Bland annat fortsätter centrumutvecklingen, det ska göras fler infrastruktursatsningar och nya skolplatser behövs i Höllviken.

– Vi har en stor inflyttning av barnfamiljer och förutom den nya skolan i Hököpinge behöver vi ett hundratal nya platser i Höllviken redan hösten 2019. Därför letar vi lösningar just nu när det gäller lokaler, på sikt ökar behovet, därför planerar vi för att bygga en ny skola inom ett par år, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

I budgeten för 2019 avsätts också 35 miljoner för om- och tillbyggnad av Asklunda förskola och tillbyggnaden av Herrestorps skola med ny sporthall färdigställs för 19,7 miljoner.

– Vi ser också att behovet av platser inom förskola och skola även kommer att öka i Skanör, så även där måste vi så småningom planera för tillbyggnader och även en ny sporthall, säger Carina Wutzler.

Det ligger dock längre fram i tiden än budget 2019.

En annan satsning inom skolan i budgeten är 500 000 kronor avsatta för rektorsutvecklingsprogram.

– Rektorerna har ett komplext uppdrag och ansvar, det har varit en del fokus på lärarna, nu vill vi också se till rektorerna, säger Carina Wutzler.

Flera vallöften förverkligas i budgeten enligt Moderaterna och ett av dem är trygghetsvärdarna som fortsätter sin verksamhet. Även familjecentralen i Höllviken kommer att starta sin verksamhet i början på 2019.

En ny multiplan och utegym kommer att byggas i Västra Ingelstad under 2019 och det är planerat att även Vellinge och Skanör- Falsterbo kommer att få utegym de närmsta åren. Det kommer också att göras en översyn av fritidsgårdarna och verksamheten för ungdomar i kommunen.

– I samband med uppbyggnaden av Lindesgården har vi diskuterat vilka behov som finns och vilka lokaler som behövs. Vi vill fortsätta att prata med ungdomarna och även föreningslivet för att ge de bästa förutsättningarna.

Centrumutvecklingen och infrastruktursatsningar kommer att fortsätta under 2019. Även nya projekt ligger i startgroparna.

Bland annat kommer ombyggnaden av Bäckatorget i Skanör med en budget på 17 miljoner att påbörjas liksom Ängatråket som har 1, 8 miljoner kronor i budget. Projektering av Norra infarten i Vellinge kommer att starta och utvecklingen av Skanörs hamn kommer att fortsätta. Andra projekt som finns med i budget är gång- och cykelbana längs Falsterbovägen, fler offentliga toaletter, färdigställande av resecentret i Vellinge och fler laddstolpar.

Lånefinansieringen för investeringarna uppgår till 53, 4 procent för 2019. Årets resultat på 8, 5 miljoner är också lägre än de 20 miljoner som brukar vara målet.

– Vi brukar kunna finansiera med eget kapital 50 procent men vi är i en väldigt expansiv fas med många investeringar, säger Carina Wutzler.

Budgeten kommer upp i kommunfullmäktige den 28 november.

Publicerad 09 November 2018 11:10