Vellinge inför servicegaranti.

Vellinge inför servicegaranti. Genrebild: mostphotos.com

Snart får du rabatt om kommunen är för långsam

Vellinge inför servicegaranti

VELLINGE.

Om inte kommunen ger beslut på ansökan inom rätt tid, kommer den sökande få avdrag på ansökningsavgiften. Efter årsskiftet inför Vellinge en servicegaranti.

Undersökningar som bland annat har gällt näringslivet och hur kontakterna med kommunen fungerar, har visat att det finns brister i både förståelsen för handläggningstider och vad man kan förvänta sig.

– Vi måste se över vårt arbetssätt när det gäller handläggning och öka fokus på service. Det måste finnas tydligt angiva tidpunkter, både för återkoppling och beslut. Vi måste också bli bättre på att förklara besluten som tas, vi är ju till för kommuninvånarna, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om inte kommunen kan hålla vad som utlovas i servicegarantin, ska de sökande få en reducerad ansökningsavgift. Bygglov och serveringstillstånd är exempel på handläggningsärenden som kommer att innefattas av servicegarantin.

Servicegarantin

Bekräftelse på att ansökan har registrerats inom 5 arbetsdagar.

Återkoppling på om ansökan är komplett eller behöver kompletteras inom 10 arbetsdagar.

När ansökan är komplett:

Beslut inom 8 veckor, om ansökan uppfyller planbestämmelser, lagkrav och inte kräver remissutlåtande.

Beslut inom 10 veckor, om ansökan avviker från planbestämmelser eller lagkrav.

Beslut inom 20 veckor, om ansökan kräver utredning.

Beslut om startbesked för anmälan av en åtgärd inom 4 veckor.

Om sökande gör ändringar under handläggningstiden kan detta påverka handläggningstiden.

Kompensation: Sökanden får avgiftsreducering per påbörjad vecka då handläggningstiden om lov, förhandsbesked eller anmälan överskrids enligt följande:

Vecka 1 – 2 50 procent avgiftsreducering

Vecka 3 60 procent avgiftsreducering

Vecka 4 80 procent avgiftsreducering

Mer än 4 veckor 100 procent avgiftsreducering.

Serveringstillstånd:

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 30 arbetsdagar från komplett ansökan.

Beslut om tillfälliga serveringstillstånd inom 10 arbetsdagar från komplett ansökan.

Publicerad 08 November 2018 11:36