Många unga har höga prestationskrav på sig själva.

Många unga har höga prestationskrav på sig själva. Genrebild: mostphotos.com

"Många unga i Vellinge kommun känner stress över att prestera"

VELLINGE.

Att inte motionera och röra sig leder i många fall till övervikt. I Vellinge kommun är inte det största problemet dock inte övervikt till följd av för lite rörelse. I en del fall blir konsekvenserna i stället psykisk ohälsa.

– I Vellinge har de unga höga krav på sig själva. Många känner stress över att prestera och få bra resultat, både i skolan och på fritiden, säger Kristina Stern, verksamhetschef för Elevhälsan i Vellinge kommun.

Många högpresterade elever, framför allt tjejer, väljer bort rörelse och motion för att lägga all tid på att nå bra resultat i skolan.

– Många upplever att det inte finns så mycket utrymme att "bara få vara". Samtidigt är rörelse är viktigt ur många aspekter, genom att röra på sig rörelse mår man ofta bättre, man lär sig hur man varvar ner och dessutom ökar inlärningsförmåga och stresståligheten, säger Kristina Stern.

För de som kanske inte funnit sin träningsform och därför väljer bort träning, eller prioriterar skolan och studieresultat framför motion kan Straka vara ett bra alternativ att komma igång.

– Det handlar om att känna att man duger som man är, säger Kristina Stern.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen gjorde under 2017 om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, mellan åren 2006-2016.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa.

Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år.

Publicerad 05 October 2018 06:00