Louise Öst, ny rektor på Stora Hammars skola.

Louise Öst, ny rektor på Stora Hammars skola. Foto: Åsa Meierkord

Nya rektorn på Stora Hammar tänker långsiktigt

HÖLLVIKEN.

En bit in på terminen har gått och Louise Öst, ny rektor på Stora Hammars skola, har börjat arbetet med att att hitta fungerande rutiner och strukturer för skolans cirka 50 lärare, varav 20 är helt nyrekryterade.

– Det finns ingen quick fix, det är en process att hitta riktlinjer och rutiner som fungerar. Det är lätt att önska att saker och ting bara kunde beslutas och så har man något att utgå ifrån. Men en hållbar organisation växer och byggs underifrån. Det är en prövning och det blir på många sätt ett krävande år för lärarkåren, det gäller att hålla i och hålla ut, säger Louise Öst.

Det är inte första gången som Louise Öst blir rektor på en skola med lärarflykt för att vända utvecklingen. Hon började sin yrkesbana som sjuksköterska men blev ganska snart involverad i undervisning och blev lärare. Sedan gick hon vidare som skolledare, utvecklingchef, gymnasiechef med ansvar för 16 gymnasieskolor och drev eget företag som konsulent där hon bland annat handledde rektorer.

– Jag har sett och arbetat med alla typer av skolor på alla olika nivåer. Ibland med snabba insatser och ibland med längre. När jag tog den här tjänsten som rektor på Stora Hammars skola så var jag medveten om att att det handlar om ett ett långsiktigt arbete.

Kompetensen bland lärarna på Stora Hammars skola är hög, enligt Louise Öst.

– Om lärare har kompetens och ett dessutom engagemang som så fungerar också undervisningen.

Louise Öst, som själv är uppvuxen i Höllviken och gick på Sandeplanskolan, vill också understryka att Stora Hammars skola på många sätt redan är en välfungerande skola.

– Här finns många utmaningar, men här finns också redan många rutiner som fungerar bra.

Publicerad 27 September 2018 06:00