Sundsgymnasiet klättrar i SKL:s öppna jämförelser av gymnasieskolor.

Sundsgymnasiet klättrar i SKL:s öppna jämförelser av gymnasieskolor. Pressfoto: Leif Johansson

Sundsgymnasiet i topp när gymnasieskolor i landet rankas

VELLINGE.

I SKL:s öppna jämförelser över gymnasieskolor i landet hamnar Sundsgymnasiet i topp.

Av
Julia Pileby

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställer statistik över landets gymnasieskolor i sin öppna jämförelse hamnar Sundsgymnasiet i Vellinge i topp.

Rapporten beskriver resultatet för ett antal nyckeltal, som bland annat ger en bild av gymnasieskolans genomströmning och ungdomars etablering i arbete. Statistiken bygger på uppgifter från läsåret 2016/2017.

I rapporten hamnar Vellinge kommun högt inom alla variabler. Bäst resultat får kommunen när det gäller andelen elever som tar studenten inom tre år. Där har Vellinge klättrar till en andraplats i Sverige. I förra mätningen låg kommunen på plats 17.

– Vid förra mätningen hade vi en dipp när det kom till andelen elever som tog examen inom tre år. Det visade sig att det handlade om ett antal elever som fick underkänt på sina examensarbeten. Sedan dess har vi jobbat med bättre stöd och uppföljning under handledningen, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande.

I övrigt ligger Sundsgymnasiet högt inom alla områden. Bäst resultat har gymnasiet fått när det kommer till betygspoäng, lärarbehörighet och genomströmning.

– De resultat vi fått innebär att vi placerar oss bland de bästa i landet. Det ska vi vara stolta över, säger Gustav Schyllert.

Publicerad 09 April 2018 06:00