Foto: Mostphotos.com

Kommunen bygger 58 nya pendlarparkeringar

ÖSTRA GREVIE/VÄSTRA INGELSTAD. I veckan påbörjades arbetet med nya pendlingsparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie.

Av
Julia Pileby

De nya parkeringsplatserna kommer att ligga i anslutning till de respektive stationsområdena.

I Västra Ingelstad byggs 35 parkeringsplatser, varav två för elbilar. Grusplanen som idag används som parkeringsplats kommer att tas i anspråk för de nya parkeringarna. Återvinningsstationen kommer att finnas kvar.

I Östra Grevie kommer man att bygga 23 parkeringsplatser.

– De här parkeringsplatserna är ett led i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Det ska vara enkelt att ta tåget till och från Västra Ingelstad och Östra Grevie, säger Jan-Åke Hansson, teknisk chef, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Bygget väntas stå klart till sommaren.

Under hösten inleds etapp 2 i projektet och då bygger kommunen ytterligare en parkeringsplats vid respektive stationsområde.

Publicerad 07 April 2018 08:00