Kammarrätten avslår kommunens överklagande om tiggeriförbud.

Kammarrätten avslår kommunens överklagande om tiggeriförbud. Foto: Mostphotos.com

Kammarrätten säger nej till tiggeriförbud

VELLINGE.

Efter att både länsstyrelsen och förvaltningsrätten upphävt kommunens förbud mot tiggeri togs ärendet vidare till kammarrätten. Men kammarrätten går också på tidigare instansers linje och avslår kommunens överklagande.

Av
Julia Pileby

Det var i september 2017 som kommunfullmäktige beslutade att det skulle vara förbjudet med passiv insamling av pengar på vissa platser i kommunen.

Länsstyrelsen upphävde dock kommunens förbud. Efter att kommunen överklagat till Förvaltningsrätten i Malmö kom beskedet att även förvaltningsrätten höll med länsstyrelsen.

Då överklagade Vellinge kommun till Kammarrätten i Göteborg.

Enligt kommunen orsakar tiggeriet på allmänna platser omfattande störningar i den allmänna ordningen, bland annat i anslutning till butiker. Enligt kommunen skapar det en känsla av otrygghet för kommunens invånare.

Kammarrätten håller dock inte med om det. Enligt kammarrätten visar kommunens utredning inte att det har varit sådana störningar i den allmänna ordningen att det är motiverat med ett förbud mot tiggeri. Därför avslår kammarrätten kommunens överklagande.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är positivt att kammarrätten beviljade prövningstillstånd men är besviken över deras beslut.

– De går på samma linje och för fram samma argument som förvaltningsrätten. Jag anser att deras skäl är ologiska och att man agerar inkonsekvent utifrån hur övriga paragrafer i ordningsföreskrifterna hanteras. Man kräver annat av kommunen när det gäller just ett tiggeriförbud. Vi kommer överklaga beslutet och försöker få prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Står sig beslutet hoppas jag att man kommer se över nuvarande regelverk på riksplanet. Det angeläget för kommunerna att kunna införa tiggeriförbud, säger hon.

Publicerad 05 April 2018 09:46