Planer i sydöstra Grevie inte ändrade

ÖSTRA GREVIE.

Trelleborgs planer på att bygga bostäder i sydöstra Grevie är fortfarande aktuella. Förslaget har fått kritik från Vellinge men när översiktsplanen nu går en andra runda innan beslut, har inga ändringar gjorts.

I Trelleborgs förslag till översiktsplan för orter och landsbygd 2028, finns det förslag att bygga bostadshus precis intill kommungränsen mot Vellinge, i Östra Grevies sydöstra utkant.

Enligt förslaget är bostadsområdet "en potentiell framtida del av serviceorten Östra Grevie med direkt närhet till den service som finns, framförallt tågstationen."

När översiktsplanen var ute på samråd sist, blev reaktionerna från Vellinge kommun ganska negativa när det gällde planerna för bostäder så nära Östra Grevie.

Men enligt Patrik Holmberg, (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har inte planerna ändrats.

– Det handlar om 30-40 bostäder och kritiken från Vellinge rörde sig främst om att det skulle bli trångt på pendlarparkeringen vid tågstationen, men tanken är att genom att bygga så pass nära stationen så tar de boende inte bilen utan cykeln ner till stationen, säger Patrik Holmberg.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge vill inte gå lika fort fram.

– Ett bostadsområde måste planeras, både med tanke på infrastruktur och service som till exempel barnomsorg. Annars finns det risk för att de som flyttar till området blir besvikna. Vi vill att Östra Grevie ska byggas ut i lagom takt och har fokus på den norra delen de kommande 20 åren, det har vi varit tydliga med. Den sydvästra delen är också intressant, men den ligger först 20 till 40 år framåt i planeringen för oss, säger Carina Wutzler.

Fram till 1 maj kan trelleborgarna och grannkommunerna lämna in synpunkter på förslaget.

Publicerad 14 March 2018 00:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag