Kommunen går med vinst

VELLINGE. Vellinge kommun redovisar ett resultat på 53,2 miljoner kronor för 2017.

– Det låga ränteläget, intäkter från kommunens kapitalförvaltning och högre skatteintäkter har bidragit till det positiva resultatet om 53,2 miljoner, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör på Vellinge kommun i en kommentar på kommunens hemsida.

Nybyggnationen i kommunen har varit hög både när det gäller bostäder och verksamhetslokaler. Kommunens två största investeringar är serviceboendet Omtankens hus i Höllviken och om- och tillbyggnationen av Herrestorpsskolan i Vellinge tätort. Nybyggnation av förskolor har påbörjats både i Västra Ingelstad och i Vellinge tätort. Totalt har kommunen investerat 264,5 mkr under 2017.

Skola och omsorg som står för ungefär 82 procent av kommunens kostnader, redovisade ett bra resultat för 2017.

Kommunfullmäktige kommer att behandla årsredovisningen den 24 april.

Publicerad 12 March 2018 10:18

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag