Äldre kommuninvånare får gratis it-support

VELLINGE. Nyligen beslutade omsorgsnämnden att kommuninvånare över 80 år ska få möjlighet till kostnadsfri support för till exempel IT och sociala medier.

IT-supporttjänsten som nu ska införas har fått namnet Fix-IT. Syftet är att förebygga eller bryta besvärande ensamhet, bland annat genom att öka kunskapen om sociala medier.

Tanken är att Fix-IT kommer att erbjudas till kommuninvånare som är 80 år eller äldre och ge möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen i hemmet per år.

Tjänsterna kommer därför att inriktas mot användning av kommunikationsverktyg som till exempel sociala medier, IP-telefoni mm. Användarna ska till exempel kunna få hjälp med inställningar av mejl och konton på sociala medier, med TV-inställningar och streamingtjänster, samt få tips och hjälp med installation av appar för mobilen.

Beräknad start är under sommaren, efter upphandling, och efter ett år i drift ska tjänsten utvärderas av omsorgsavdelningen.

Publicerad 15 February 2018 00:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.