Vellinge under genomsnittet i pappaledighet

– Men på Familjernas hus duggar papporna tätt

VELLINGE

. Männen i Vellinge kommun tog ut 26 procent av föräldraledighetsdagarna under 2017. Det betyder att kommunen ligger på ungefär samma nivå som snittet i Skåne län, men lägre än riket. Det märks dock inte på Familjernas hus.

Klockan är tio och sångstunden är i full gång på Familjernas hus i Vellinge. Här är det öppen förskola fyra dagar i veckan och verksamheten drar föräldralediga från hela kommunen.

Patrik Andersson har varit ledig med dottern Saga, ett år, i ungefär en månad och ska vara ledig till mitten av augusti, då Saga ska börja förskolan.

– Vi hade som utgångspunkt att dela lika på föräldraledigheten, sedan beror det alltid på omständigheterna. Min sambo studerar så därför var det bäst att dela in ledigheten efter läsår, eftersom det inte går att hoppa tillbaka till utbildningen mitt i terminen, alltså fick hon vara hemma i ett läsår innan jag tog över.

Patrik Andersson tycker att det är en fantastisk möjlighet att få lov att vara hemma med sitt barn.

– Det är inte många möjligheter man får i livet att kunna vara ledig på det här viset, så det hade varit synd att missa det. Det är bra för Saga och det är bra för mig.

Sångstunden på öppna förskolan är populär – även bland föräräldrarna.

Sångstunden på öppna förskolan är populär – även bland föräräldrarna. Foto: Åsa Meierkord

Mikael Tancred håller ett vakande öga på sonen Noel, 16 månader, som är på upptäcksfärd mellan leksaker och föräldrar.

– Jag har varit ledig med Noel i två månader och ska vara ledig en månad till, sedan ska jag skola in honom på förskola. För oss fungerade det bäst att min sambo var hemma största delen av ledigheten eftersom Noel kom rätt tätt inpå sitt storasyskon och då fortsatte hon att vara hemma, berättar Mikael Tancred.

Han tycker dock inte att man ska stirra sig blind på sambandet mellan uttag av pappadagar och jämställdhetsarbetet.

– För oss har det varit väldigt viktigt att dela på de vardagliga sysslorna trots att den ena går hemma. Vi har till exempel haft levererad matkasse för att underlätta matlagning och sett till att tiden tillsammans prioriteras. Jag är ingen främling för mina barn bara för att jag är den som jobbar och när jag tog över föräldraledigheten så är det inte för att lära känna mitt barn, vi känner redan varandra.

Elias, 10 månader, kryper nyfiket runt.

Elias, 10 månader, kryper nyfiket runt. Foto: Åsa Meierkord

Fördelningen av föräldrapenningen blir mer och mer jämnt fördelad. Även i Vellinge kommun ökar uttaget av pappaledighet över tid, men de senaste fem åren har utvecklingen gått långsammare än i riket. Kommunen når med nuvarande utvecklingstakt 50-50-fördelning år 2031.

– Under de 20 år jag har jobbat som förskollärare så har de lediga papporna ökat och när vi öppnade den öppna förskolan här för snart två år sedan så fick vi en del tips från andra kommuner om att börja med pappagrupper för att locka hit fler pappor, men det har inte behövts, de kommer ändå, säger Karin Eriksson, förskollärare och samordnare på Familjens hus.

Fakta

I hela Skåne län tar papporna ut 26 procent av dagarna, i riket 28 procent.

Männen i Vellinge kommun tog under 2017 ut 26 procent av föräldraledighetsdagarna. Det innebär en ökning jämfört med året innan med 1,2 procentenheter.

Papporna i Lomma kommun tog ut flest föräldradagar och Landskrona kommun minst antal i länet med 34 respektive 23 procent. I hela landet är Vellinge kommun rankad som nummer 197.

Vellinge kommun ligger på ungefär samma nivå som snittet i Skåne län, men lägre än riket.

Publicerad 12 February 2018 10:43

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.