Dags att nominera Årets Företagare

VELLINGE. Nu är det hög tid att föreslå vem som ska bli Årets Företagare i kommunen. På Stjärnkvällen senare i vår, får den utvalda både äran samt 10 000 kronor.

För att stärka attraktiviteten i att starta och driva företag i Vellinge kommun har kommunstyrelsen inrättat priset "Årets företagare" som alltså är värt 10 000 kronor.

Det som kommun i detta fall premierar är "någon som driver ett företag med stark utveckling där man kan uppvisa innovativa lösningar, uthållighet och ett socialt ansvarstagande. Priset delas ut för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap utvecklar sina verksamheter på ett hållbart och lönsamt sätt."

Alla är välkommna att nominera – bara man bor eller verkar i Vellinge kommun och den som nomineras ska driva sitt företag i kommunen.

Senaste dag att skicka in sin nominering är den 1 mars, via länk på kommunens hemsida.

Priset delas ut under den årliga Stjärnkväll som i år äger rum den 24 april.

Publicerad 09 February 2018 11:58

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.