Ingen belysning i Kanalskogen

HÖLLVIKEN. Liberalerna föreslog i en motion för cirka två år sedan att undersöka möjligheterna för att anlägga ett elbelyst motionsspår i Kanalskogen för att göra det möjligt att använda området även under vinterhalvåret. Efter att ärendet har behandlats i nämnden för gemensam medborgarservice i två omgångar har nu kommunstyrelsen tagit beslutet att avslå motionen.

– Vi har tittat på kostnad och andra faktorer och kommit fram till att det är svårt att motivera ett sådant ingrepp. Det är ett naturreservat och det finns andra möjligheter till motionsspår i kommunen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 06 February 2018 13:49

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.