Nytt beslut väntar norra infarten

VELLINGE.

På kommunfullmäktigemötet i decemeber återremitterades förslaget till detaljplan för en ny rondell och ny väg in till Vellinge centrum. Nu ska ärendet upp i fullmäktige igen. Men utan några ändringar.

På sikt är planen att den nya gatan ska upplevas som en del av centrum genom att koppla ihop gatan med hjälp av nya bostäder på det som kallas för norra parkeringen. Där den nya vägen ansluter Perstorpsvägen kommer det också att anläggas en rondell.

Men under det senaste kommunfullmäktigemötet yrkade Socialdemokraterna på återremiss eftersom de anser att trafikflödet inte har utretts grundligt nog. Björn Axtelius (S) menade bland annat rondellen borde byggas med två filer med en gång. Efter begärd votering blev resultatet 26 för bifall till kommunstyrelsens förslag, 18 för återremittering och Liberalerna avstod från att använda sina sju röster. Nu har förslaget till detaljplan fått en runda till i beredning och antogs nyligen i kommunstyrelsen.

– Nu finns det med ett förtydligande av hur beräkningarna av trafikflödet i rondellen har gjorts och de visar att det kommer att räcka med en fil i rondellen och att det även finns kapacitet för framtida behov, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hela ombyggnaden beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor.

– Jag hoppas att vi kan ta ett beslut i fullmäktige nu, så att vi kan komma igång och bygga. Förhoppningen är att vi ska kunna börja 2019 ska vara klart 2020.

Publicerad 01 February 2018 11:10

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.