Nytt beslut väntar norra infarten

VELLINGE.

På kommunfullmäktigemötet i decemeber återremitterades förslaget till detaljplan för en ny rondell och ny väg in till Vellinge centrum. Nu ska ärendet upp i fullmäktige igen. Men utan några ändringar.

På sikt är planen att den nya gatan ska upplevas som en del av centrum genom att koppla ihop gatan med hjälp av nya bostäder på det som kallas för norra parkeringen. Där den nya vägen ansluter Perstorpsvägen kommer det också att anläggas en rondell.

Men under det senaste kommunfullmäktigemötet yrkade Socialdemokraterna på återremiss eftersom de anser att trafikflödet inte har utretts grundligt nog. Björn Axtelius (S) menade bland annat rondellen borde byggas med två filer med en gång. Efter begärd votering blev resultatet 26 för bifall till kommunstyrelsens förslag, 18 för återremittering och Liberalerna avstod från att använda sina sju röster. Nu har förslaget till detaljplan fått en runda till i beredning och antogs nyligen i kommunstyrelsen.

– Nu finns det med ett förtydligande av hur beräkningarna av trafikflödet i rondellen har gjorts och de visar att det kommer att räcka med en fil i rondellen och att det även finns kapacitet för framtida behov, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hela ombyggnaden beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor.

– Jag hoppas att vi kan ta ett beslut i fullmäktige nu, så att vi kan komma igång och bygga. Förhoppningen är att vi ska kunna börja 2019 ska vara klart 2020.

Publicerad 01 February 2018 11:10

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag