Nej till fler lägenheter i Kaptensgården

FALSTERBO. Fastighetsägaren till Kaptensgården vill bygga fem lägenheter i fastigheten, istället för två. Men det säger kommunstyrelsen nej till.

Det har inte drivits någon restaurangverksamhet i huset under ganska lång tid, men nuvarande detaljplan medger bostäder och handel, en bostad per 500 kvadratmeter tomt, vilket innebär två lägenheter.

– Vi vill inte utöka till fem lägenheter eftersom det är värdefullt att behålla möjligheten till en verksamhet som till exempel restaurang, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

I fastighetsägarens begäran om ändring av detaljplan var argumenten bland andra att det inte har gått att driva en lönsam restaurang på platsen.

Liberalerna och Miljöpartiet yrkade på bifall till detaljplansändringen till fem lägenheter. Övriga partier sade nej.

Publicerad 01 February 2018 11:27

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.