13 nya lägenheter byggs på Södervång

VELLINGE

. Nu finns det ett positivt planbesked för att bygga 13 nya lägenheter vid Södervångsgatan och Bifrostgatan där det för närvarande ligger en gammal gård. Den gamla gårdens karaktär kommer att bevaras i den nya bebyggelsen.

Först hade fastighetsägaren planer på att bygga nio friliggande villor på tomten.

– När vi har diskuterat ärendet kom vi fram till att vi hellre vill behålla karaktären från gården och bygga radhus som ligger i samma form, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu finns det alltså positivt besked för 13 lägenheter som byggs som radhus i två våningar och ligger i U-form, och som alltså ersätter de gamla ladugårdsbyggnaderna. Den befintliga mangårdsbyggnaden behålls och byggs om invändigt till lägenheter.

– Jag tycker att det är viktigt att det finns kvar något av det lantbrukarsamhälle vi en gång var, säger Carina Wutzler.

Publicerad 01 February 2018 16:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.