Nya avgifter i barnomsorgen

VELLINGE. Från och med den 1 januari 2018 har inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem höjts. Den nya nivån för maxtaxan blir 46 080 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär till exempel att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor per månad.

De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2018 till den 31 december 2018.

Avgifter 2018 för barn i förskola innebär tre procent av inkomsten, dock högst 1382 kronor per månad för barn ett. Två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor per månad för barn två. En procent av inkomsten, dock högst 461 kronor per månad för barn tre och ingen avgift för barn fyra.

Avgifter 2018 för barn på fritidshem är två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor per månad för barn ett. En procent av inkomsten, dock högst 461 kronor per månad. En procent av inkomsten, dock högst 461 kronor per månad för barn tre och ingen avgift för barn fyra.

Som barn ett räknas familjens yngsta barn, barn två är familjens näst yngsta barn och så vidare.

Publicerad 17 January 2018 00:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag