Skyfallsplan antagen i kommunfullmäktige

VELLINGE. På senaste kommunfullmäktige antogs en skyfallsplan för Vellinge kommun. Planen ska jobba för att att kommunen blir bättre rustad för framtida skyfall. Bland punkterna fanns:

-Att öka kommunens förmåga att hantera skyfall genom att löpande arbeta för att i befintliga områden anlägga skyfallssäkrande lösningar och genom att ta skyfallshänsyn vid alla kommande nybyggnationer i detaljplaner och projekteringar.

- Att alla nybyggda områden ska från och med denna plans antagande klara ett så kallat 100-års regn utan skador på byggnader. 100-årsregn innebär kraftig nederbörd av sådan magnitud att de bara infaller i snitt vart hundrade år.

- Att det ska senast år 2018 utarbetats förbättringsförslag samt utförts åtgärder i områdena med störst behov, korresponderande med nämnden för gemensam medborgarservice styrkortsmål.

- Att senast år 2019 ska det finnas konkreta åtgärdsplaner för samtliga tätorter.

Publicerad 21 December 2017 12:58

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag