"Annan situation för lärare i dag”

Stor skillnad i andel lärare med högskolexamen – Vellinge dock i topp

LJUNGHUSEN. När det gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ligger Vellinge kommun väldigt bra till. Bland skolorna i topp i kommunen finns bland andra Ljungenskolan.

94, 1 procent av lärarna på Ljungenskolan har pedagogisk högskoleexamen. Snittet i Skåne ligger på 84, 4.
– Vellinge är en attraktiv skolkommun att jobba i, många söker sig aktivt hit, men visst kan man märka att det är en annan situation för lärare i dag, jämfört med för tio år sedan. De kan välja var de vill arbeta på ett helt annat sätt, säger Ulrika Burman, rektor på Ljungenskolan.
På Ljungenskolan märks det till exempel genom att det är fler lärare som pendlar från andra kommuner till Ljungenskolan.
– Trots att vi ligger så pass avsides och inte ”på vägen” till eller från någon större ort, så söker sig många aktivt hit, säger Ulrika Burman.
Ljungenskolan har flera lärare som har jobbat många år på skolan, men i höstas var det ovanligt många som valde att avsluta sin anställning.
– Våra lärare slutar inte för att de inte trivs på skolan eller med sin arbetsplats. Vi hade en del som gick i pension och en del som fick jobb närmare hemmet till exempel.

Det var en utmaning att få ihop rätt antal nya lärare med rätt ämneskombinationer men det lyckades.
– Det finns en viss rörlighet inför terminstart, det är värre att lyckas rekrytera rätt när lärare slutar mitt i terminen, berättar Heidi Elving, administrativ chef på skolan.
Det är delvis därför skolan inte når upp till hundra procent när det gäller pedagogisk högskoleexamen.
– Vi har en del vikarier för föräldralediga och långtidssjukskrivna som inte har pedagogisk examen, säger Ulrika Burman.

Eftersom andelen lärare utan pedagogisk examen är så pass liten på Ljungenskolan, fungerar arbetet med betygsättning och bedömning ändå bra.
– På skolor där andelen är högre ligger det naturligtvis ett större ansvar på de lärare som har rätt kompetens, det kan bli tungt i längden, säger Ulrika Burman.
Situationen ser inte ut ändra sig inom de närmsta åren.
– Vi samordnar rekrytering med de andra kommunala skolorna i kommunen och det finns ingen övertalighet av lärare. De flesta skolor i dag fortsätter att kämpa för att hitta rätt personal och så kommer det nog att se ut ett bra tag framöver, säger Ulrika Burman.


Siffror

I Vellinge kommun låg andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen mellan 83,5 procent och 100 procent.Fem av 12 skolor låg över 91 procent.
I Trelleborg kommun låg andelen mellan 43,3 procent och 100 procent. Åtta av 21 skolor låg på över 91 procent.
Genomsnittet för Skåne är 84,4 procent.

Publicerad 21 April 2017 07:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag