Camilla Arkenstedt på Skånefabriken menar att det är viktigt att vara synligt på Internet och sociala medier. Foto: Stina Rosén

Camilla Arkenstedt på Skånefabriken menar att det är viktigt att vara synligt på Internet och sociala medier. Foto: Stina Rosén

”Närvaro på Internet är relativt billig”

VELLINGE. Att vara synlig på internet med en hemsida är ett måste för ett företag i dag. Men måste man också finnas på sociala medier och i så fall vilka?
– Det är samma tänk som i traditionell marknadsföring, säger Camilla Arkenstedt.
– Vilka är min målgrupp och var befinner de sig mest?
Hennes företag Skånefabriken sysslar bland annat med inbrotts- och brandskydd. En bransch som man kan tänka sig inte gör sig så bra på till exempel bildbaserade Instagram.
– Många i vår målgrupp sitter på LinkedIn så det är där vi satsar mest men om jag hade en butik inom mode skulle jag hålla till på Twitter och Instagram.

Skånefabriken har en Facebooksida som de försöker hålla levande på olika sätt.
– Det händer att vi hittar en undersökning i någon tidning som vi bedömer är intressant för våra kunder och då delar vi den till exempel. Vi har också tillgång till vissa miljöer som inte alla får se. Vi är bland annat inne i Hallandsåsen och det är ju väldigt speciellt. Där har vi tagit bilder och de lägger vi ut på Facebook.
Jämfört med traditionell marknadsföring som annonsering och trycksaker är en närvaro på internet relativt billig men för dem som inte har kunskapen som krävs kan det vara en skrämmande ny värld.
– Man behöver inte vara rädd. Om man inte har kunskapen kan man ta in någon som bygger en enkel hemsida, det är inte så dyrt, säger Camilla Arkenstedt.
Hon tycker att det är bättre att vara närvarande på internet med en liten hemsida än att inte finnas där alls.
– Du är ett källarföretag om du inte har en hemsida i dag.

Det finns några viktiga saker att tänka på när du planerar din närvaro på nätet enligt Camilla Arkenstedt.
– Kontrollera att din hemsida fungerar på alla plattformar, se till att alla länkar är fräscha och håll i sär ditt företag och ditt privatliv på sociala medier.
Hon tycker också att man ska tänka på sin ton när man skriver på Facebook och Twitter.
– Man kan vara rolig men inte ironisk och vi har som princip att kan vi inte säga något trevligt säger vi ingenting alls.

Publicerad 18 April 2015 12:00