Boende på Månstorps ängar behöver inte flytta

Av
Åsa Meierkord

Åsa Meierkord

VÄSTRA INGELSTAD. De boende på omsorgsboendet Månstorps Ängar behöver inte flytta medan sanering görs. Den bedömningen gör Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Under våren genomförde en miljökonsult tekniska innemiljöundersökningar på Månstorps ängar och undersökningsresultaten pekade på skador i byggnadskonstruktionen som var orsakade av fukt. Fukten har orsakat mögel och att kemiska ämnen frigjorts i rumsluften. Men enligt den undersökning som avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet nu har gjort på uppdrag av Vellinge kommun är inte förhållandena så allvarliga att det de boende måset flytat ut när saneringen genomförs. Ingen kommer att bo i sin lägenhet under själv bostadens sanering, men det är möjligt att bo kvar på en annan avdelning. Bakgrund: Vård och omsorgsboendet Månstorps ängar öppnade i början av året. Tidigt i våras klagade boende och personal på luftvägsproblem och andra symptom. Fastighetsägaren Vexab anlitade då konsulter för att hitta orsaken till och komma tillrätta med problemen med inomhusmiljön. Resultaten från den miljökonsult som anlitats av Vexab visar på att fukt i betonggolv och väggar inte torkat ordentligt. Det har även inträffat någon vattenläcka som kan ha spätt på fuktproblemet.

Publicerad 07 September 2011 03:00