– Jag rör mig mycket. Jag springer nästan hela tiden. På rasterna brukar jag spela fotboll eller “king out”. Jag tycker gymnastiken är roligast i skolan, säger Ruwaydo Hussian.
– Jag rör mig mycket. Jag springer nästan hela tiden. På rasterna brukar jag spela fotboll eller “king out”. Jag tycker gymnastiken är roligast i skolan, säger Ruwaydo Hussian.
Foto: Julia Pileby
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Många unga rör sig för lite

HÄLSA. Många svenska barn och ungdomar rör sig för lite. Mest stillasittande är unga tjejer på gymnasiet. Lokaltidningen tog pulsen på barnen på Håslövs byaskola, som inte riktigt kände igen sig i beskrivningen.

För lite motion, mycket stillasittande och många timmar framför skärmar. Så ser det ut för många barn och unga enligt en rapport som Centrum för idrottsforskning (CIF) presenterade för regeringen tidigare i år.

Men skillnaderna olika grupper emellan är stora. Pojkar rör sig mer än flickor och yngre är mer rörliga än äldre ungdomar. Enligt den svenska läkarkårens rekommendationer bör man som ung ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande motion och träning, exempelvis genom att leka på raster, cykla till skolan eller idrotta på fritiden.

CIF:s studie av närmare 1700 barn och ungdomars rörelse i skolan och på fritiden visar att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når den nivån.

Mest aktiva är de yngsta pojkarna och minst aktiva är de äldsta flickorna på gymnasiet, bara 14 procent i den sistnämnda gruppen rör sig tillräckligt. Gymnasieeleverna tillbringar dessutom närmare 80 procent av sin tid stillasittande. Det gäller både flickor och pojkar.

– Vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Vi kan till exempel se att den psykiska ohälsan är ganska hög, framför allt hos lite äldre tonårsflickor. Övervikt och fetma har också ökat. Det är sådant som kan förebyggas med fysisk aktivitet, säger Gisela Nyberg, forskare på Karolinska Institutet.

Krav på fler timmar till ämnet idrott och hälsa lyfts ofta fram som åtgärdsförslag bland politiker och debattörer för att öka ungas fysiska aktivitet. Men det är inte i skolan de rör sig minst – tvärtom. Huvuddelen av veckans dos motion får eleverna under skoltid, på helgerna sjunker aktivitetsnivån kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Allra mest bland flickor i gymnasieålder.

LÄS MER: "På Håslövs byaskola finns 'rörelse' schemalagt varje dag"

 


– Jag rör mig jättemycket. Jag gillar att gunga och spela “king out”, säger Lin Ahlgren.

– Jag rör mig jättemycket. Jag gillar att gunga och spela “king out”, säger Lin Ahlgren.Foto: JUlia Pileby
– Jag rör mig jättemycket. Jag gillar att gunga och spela “king out”, säger Lin Ahlgren.Foto: JUlia Pileby

– I skolan rör jag mig ganska mycket, men inte lika mycket hemma. I skolan gör vi morgongympa, säger Maja Billström.

– I skolan rör jag mig ganska mycket, men inte lika mycket hemma. I skolan gör vi morgongympa, säger Maja Billström.Foto: JUlia Pileby
– I skolan rör jag mig ganska mycket, men inte lika mycket hemma. I skolan gör vi morgongympa, säger Maja Billström.Foto: JUlia Pileby

– Jag rör på mig mycket. Spelar boll på rasten och på fritiden gör jag parkour, säger William Lindstedt.

– Jag rör på mig mycket. Spelar boll på rasten och på fritiden gör jag parkour, säger William Lindstedt. Foto: Julia Pileby
– Jag rör på mig mycket. Spelar boll på rasten och på fritiden gör jag parkour, säger William Lindstedt. Foto: Julia Pileby

Publicerad: 13. september 2017 14:00
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Vellinge-Näset

Startsidan just nu
Politiken
Mest lästa
Ekstra Bladet
Senaste nytt
Ekstra Bladet
Mest lästa