Öresundsbron är ett av de viktigaste instrumenten för integration av Öresundsregionen. Problemen sitter istället ofta i huvudet.

Öresundsbron är ett av de viktigaste instrumenten för integration av Öresundsregionen. Problemen sitter istället ofta i huvudet. Foto: ADOBE STOCK

Hindren mot integration sitter i huvudet

Regelverk påverkar mindre än mentala begränsningar

ÖRESUND.

Visst kan olika valutor, skatter och regler hindra integrationen i Öresundsregionen. Men det största hindret sitter innanför pannbenet.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Det är Öresunddirekt som har tagit fram rapporten som heter Mentala gränshinder för företag i Öresundsregionen. Där har 30 företagare från Sverige och Danmark fått svara på frågor om vad som krävs för att skapa integration på riktigt mellan danskar och svenskar.

Rapporten konstaterar att den nationella tillhörigheten är viktigare än den geografiska närheten till grannlandet.

Danskar ser inte svenska nyheter och svenskar ser inte danska. De sociala sammanhangen är också tydligt uppdelade. Undersökningen visar att danskar generellt är mer positivt inställda till Sverige än tvärtom. Den visar också att språket inte är något större problem. Ofta kan man prata sitt eget språk och göra sig förstådd, och blir det problem finns engelskan som ett gemensamt språk. Att den danska kronan är mycket mer värd än den svenska idag gör att det är mycket mer lönsamt för danskar att åka till Sverige än tvärtom.

Affärskulturerna är helt olika, trots att det bara är ett par mellan Malmö och Köpenhamn. Både svenskar och danskar har svårt att lita på motparten, men det är en allmän uppfattning i bägge länderna att danskar är bättre på att slutföra affärer. Medan svenskarna lägger ned väldigt mycket tid på att alla ska vara eniga vill danskarna snabbt komma till skott. Om något inte blir bra är de å andra sidan mer benägna att ändra besluten i efterhand.

Integrationen mellan Sverige och Danmark är bättre än mellan de flesta länder, men det finns ännu mycket att göra enligt rapportförfattarna.

Mer information till både potentiella och befintliga gränsöverskridande verksamheter är viktiga och fler fora för nätverkande rekommenderas i rapporten. Där finns också tre konkreta förslag för en bättre integration:

* Ta in någon från det andra landet i styrelsen.

* Rekrytera personal från andra sidan sundet.

* Matcha företag mellan länderna.

Publicerad 20 May 2019 10:00