Mariavalls kloster är en av de klagande som nu fått avslag av förvaltningsrätten i Luleå.

Mariavalls kloster är en av de klagande som nu fått avslag av förvaltningsrätten i Luleå. Foto: WIKIMEDIA

Alla överklaganden om gruvutredning avslogs

Grönt ljus för Scandivanadium

YSTAD/TOMELILLA/SIMRISHAMN/MELLANSKÅNE. 109 - 0. Alla överklaganden mot den statliga myndigheten Bergsstaten och gruvföretaget Scandivanadium har avslagits av förvaltningsrätten. Domstolen ger grönt ljus till att Scandivanadium får börja provborra för att leta efter den dyrbara mineralen Vanadin.

Av
ANDERS G BERGQUIST

Det brittiska företaget Scandivanadium har ansökt och fått tillstånd av Bergsstaten att undersöka om det finns Vanadin i sådana mängder så att det är lönt att bryta. Bland annat vill företaget provborra på olika ställen på ett 20 000 hektar stort område för att leta efter metallen, som är dyrbar. Bergsstaten, som sedan 1600-talet hanterat ärenden om mineralbrytning i Sverige, sa ja, vilket ledde till massöverklaganden.

En bra bit över 100 överklaganden kom in och sedan en del fallit ifrån har förvaltningsrätten i Luleå nu behandlat 109 fall. I alla 109 fallen ger de Scandivanadium rätt att leta efter metallen.

De överklagande anser att områdena är alldeles för ömtåliga och har också ifrågasatt om Scandivanadium har tillräckliga ekonomiska muskler för att ha råd med gruvbrytning på Österlen. Dessutom anser de att ärendet borde flyttas över till mark- och miljödomstolen i Växjö, som har hand om de allra flesta ärendena om miljö. Förvaltningsrätten säger dock nej och konstaterar att det är de som ska bedöma om Scandivanadium ska få tillstånd att börja med prospektering.

Förvaltningsrätten anser också att Scandivanadium är tillräckligt ekonomiskt starkt för att kunna bryta metallen om det hittas i tillräcklig mängd.

Förvaltningsrätten säger också att gruvbrytning skulle skada miljön i så liten grad att det inte är ett skäl att säga nej, därför avslog de alla överklaganden.

De som överklagade till förvaltningsrätten kan nu överklaga en gång till, till Kammarrätten. För att frågan ska tas upp där krävs dock att de ger prövningstillstånd.

Publicerad 06 March 2019 16:20