Cemal Adigüzel, vd Taxi Trelleborg.

Cemal Adigüzel, vd Taxi Trelleborg. Foto: Taxi Trelleborg

Taxi Trelleborg: "Bedrövligt att kommuner ska kunna behandla företag såhär"

Taxi Trelleborg anser att Svedala kommun brutit mot LOU i skolskjutsfall

SVEDALA/TRELLEBORG.

I två år har Taxi Trelleborg drivit en rättsprocess mot Svedala kommun eftersom företaget anser att kommunen har brutit mot Lagen om offentlig upphandling. Fallet gäller en upphandling om skolskjuts för barn med särskilda behov som gjordes 2016.

Av
Emma Brännman

Efter att en offentlig upphandling gjorts gav Svedala kommun uppdraget om skolskjuts för barn med särskilda behov till Vellinge taxi, som påbörjade det i januari 2017.

– Vi såg då att Vellinge taxi inte uppfyllde upphandlingskraven eftersom bolaget inte hade en långsiktig stabil ekonomi. Vi påpekade det för Svedala kommun, som erkände att de hade gjort fel. Uppdraget borde ha gått till oss eftersom vi var tvåa i upphandlingen, men de skyllde på att det var semestertid eller någonting sådant och kunde inte göra någonting åt det. Då tog vi ärendet till rätten, som gick på vår linje, berättar Cemal Adigüzel som är vd på Taxi Trelleborg.

Förvaltningsrätten förordnade den 23 januari 2017 att upphandlingen skulle rättas på så sätt att en ny anbudsutvärdering skulle göras där anbudet från Vellinge taxi inte fick beaktas. Vellinge taxi överklagade till två instanser, som båda beslutade att inte ge något prövningstillstånd.

Den 22 juni 2017 gick uppdraget till Taxi Trelleborg. Då överklagade i stället Vellinge taxi beslutet och en ny rättsprocess drog igång. Både förvaltningsrätten och kammarrätten avslog Vellinge taxis överklaganden. I maj 2018 valde Svedala kommun att avbryta upphandlingen. Då hade Taxi Trelleborg fortfarande inte fått påbörja sitt uppdrag.

– Vellinge taxi borde ha diskvalificerats från början, men de har ändå fått köra under hela den här tiden och de gör det fortfarande. Vi har stått redo med personal och nya bilar utan att ha fått köra hela den här tiden. Med elva månader kvar av avtalet väljer kommunen att avbryta upphandlingen för att de tycker att tvisten tar för lång tid, säger Cemal Adigüzel.

Han anser att upphandlingen har gått fel till från början och har därför krävt Svedala kommun på ett skadestånd om sex miljoner per år, något kommunen inte vill betala. Taxi Trelleborg har begärt att beslutet att avbryta upphandlingen ska prövas i två instanser, och fått avslag av båda. Nu kommer Cemal Adigüzel är att ta fallet till högsta domstolen.

– Man hoppas att lagen ska gälla och rättvisa råda. Tyvärr går rätten nu på deras linje. Vi har förlorat flera miljoner kronor men förvaltningsrätten är antingen partisk eller så förstår de inte alls vad det här handlar om. Det har begåtts ett tjänstemannafel från början och det är bedrövligt att kommuner ska kunna behandla företag såhär. Den här domen kommer att kunna utnyttjas i framtiden, och då kommer Lagen om offentlig upphandling att gå åt skogen, säger Cemal Adigüzel.

Publicerad 07 December 2018 07:00